Dagindeling

De dagindeling van de groepen ziet er dagelijks in grote lijnen hetzelfde uit. Het uitgangspunt van de bestaande dagindeling is dat de momenten van rust en activiteit zodanig zijn afgesteld dat de ontwikkeling van het kind voorop staat. De tijdsduur van een bepaalde activiteit wordt dus aangepast aan het concentratievermogen van het kind en van de groep in het algemeen.

Kinderen hebben behoefte aan duidelijkheid, daarom hanteert iedere pedagogisch medewerker op de groep dezelfde regels. Wij hanteren (globaal) de volgende dagindeling voor de dreumesen en peuters.
Baby’s hebben altijd hun eigen schema.

Dagopvang tijdschema

tussen 07.30 en 08.30 uurkinderen worden gebracht en overdracht vindt plaats
van 08.30 tot 09.30 uurvrijspelen
09.30 uurdrinken met een koekje
10.15 uuractiviteit of vrijspelen
11.15 uurlunch
12.30 uurnaar bed of een rustige activiteit
aan tafel
14.30 uurkinderen uit bed
15.00 uurdrinken met vers fruit
15.30 uuractiviteit of vrijspelen
16.30 uureten van ontbijtkoek of rijstwafel
tussen 17.00 en 18.00 uurkinderen worden opgehaald en overdracht vindt plaats