Category

Nieuws

Samenwerking Duin Hoveniers

By | Nieuws | No Comments

Wij werken samen met Duin Hoveniers. Zij zorgen ervoor dat het gehele jaar door onze tuin er piekfijn uit ziet. Soms worden kinderen (uiteraard veilig) betrokken bij de werkzaamheden in de tuin. Ze mogen iets aangeven of samen bepalen waar iets komt te hangen of te staan. Onlangs zijn er uitdagende tuimelrekjes geïnstalleerd en afgelopen week een teken muur.

Nieuw in Uitgeest: Peutergroep De Dondersteentjes

By | Nieuws | No Comments

Peuters die toe zijn aan meer uitdaging, meer ‘schoolse’ activiteiten of juist een extra steuntje in de rug nodig hebben als voorbereiding op de basisschool kunnen in onze peutergroep terecht.

Voor wie?
Op woensdag- en vrijdagochtend vanaf 07.30 tot 13.00 uur is uw peuter van harte welkom om deel te nemen aan de peutergroep. Onze peutergroep bestaat uit maximaal 8 kinderen. In deze kleine groep kan de leidster (pedagogisch medewerker) iedere peuter voldoende individuele aandacht geven.

Wij richten ons op wat uw peuter kan en sluiten daarbij aan. Wij houden rekening met de interesses en het individuele ontwikkelingsniveau van uw kind en stimuleren de ontwikkeling van de individuele talenten. Uiteraard hebben wij het spelenderwijs leren hoog in ons vaandel staan!

Read More

Communiceren via “Konnect”

By | Nieuws | No Comments

Via “Konnect” communiceren met Kinderdagverblijf de Regenboog

Vanaf 29 augustus gaan wij communiceren via een app “Konnect”. Hiermee  willen wij u een beter beeld geven van wat er zich afspeelt tussen het brengen en het ophalen van uw kind(eren). Om dit te kunnen realiseren, gaan we samenwerken met Konnect. Konnect is een aanbieder van gepersonaliseerde Apps en ouderportalen voor de kinderopvang en buitenschoolse opvang. Zij werken al jaren samen met andere kinderopvangorganisaties Konnect biedt ons de mogelijkheid u meer te betrekken, u een beeld te geven van wat er gebeurt tussen het brengen en het weer ophalen van uw kind(eren).

Konnect biedt een veilige en afgeschermde omgeving om informatie met u te delen. Bij de ontwikkeling van Konnect zijn hoge eisen gesteld aan de beveiliging. Hierdoor bepalen wij welke ouders en medewerkers toegang hebben tot welke informatie. Daarnaast worden alle gegevens beveiligd opgeslagen.

Wat betekent het voor u als ouder?

Vooropgesteld: het persoonlijk contact met u als ouder is en blijft het allerbelangrijkste. De samenwerking met Konnect vervangt op geen enkele manier het persoonlijk contact tussen medewerkers, de Regenboog en ouders. Er komen hooguit contactmomenten bij.

  • Communicatie over uw kind zal plaatvinden via de app/het portaal. De app is te downloaden in App store van Apple of in de Playstore van Android.
  • We gaan digitaal schriften schrijven. Aan het einde van de dag, bij voorkeur voordat u uw kind komt halen,
    ontvangt u dan van ons een bericht met foto of video waarin u al kunt lezen over de belevenissen van de dag. Zelf kunt u vanzelfsprekend ook schrijven en foto’s delen in het schrift.
  • Foto’s van uw kind worden via de app/portaal gedeeld met de ouders van kinderen waarmee uw kind op de foto staat, waarbij u primair de foto’s van uw eigen kind zult zien. Niet langer zoeken in digitale albums; u ontvangt de foto’s waarop uw kind staat rechtstreeks.
  • Wanneer uw kind afscheid neemt van onze opvang, heeft u nog ruimschoots de tijd om alle foto’s te downloaden en eventueel geschreven teksten te bewaren en eventueel uit te printen.
  • Extra dagen en Ruildagen aanvragen en afwezigheden melden kunt u digitaal doen via de app.

Onbeperkte ruildagen

By | Nieuws | No Comments

Onbeperkt ruildagen bij Kinderdagverblijf de Regenboog.

Bij kinderdagverblijf de Regenboog vinden we het belangrijk dat ouders zoveel mogelijk flexibiliteit ervaren om werk en kinderen te combineren. Daarom hanteren wij een ruim en flexibel ruilbeleid. Dat houdt in dat een afwezige dag in hetzelfde kalenderjaar naar keus ingezet kan worden op een andere dag dan de contractdag(en) (mits er een plaatsje is op de eigen (of andere (dagopvang)) groep).

Ook is er een mogelijkheid tot verlengde opvang tot half 7. Ook deze opvang wordt in ons ruildagen systeem meegenomen en niet meteen in rekening gebracht. Aan het eind van het kalenderjaar wordt bekeken of de afwezige en extra dagen in evenwicht zijn. Zijn er meer extra dagen dan wordt dit in februari van het volgend jaar gefactureerd.

Goed nieuws!

By | Nieuws, Uncategorized | No Comments

Goed nieuws voor ouders met kinderen op de dagopvang en BSO.

De maximum uurprijs voor de dagopvang bedraagt in 2017 € 7,18 (dit is nu nog € 6,89). Voor de buitenschoolse opvang wordt dit € 6,69 (is nu nog € 6,42) en voor de gastouderopvang wordt het € 5,75 (is nu nog € 5,52). Dit meldt minister Asscher (Sociale Zaken) vandaag (30 mei 2016) in een uitgebreide brief over kwaliteit en toegankelijkheid in de kinderopvang.

 

Kinderopvang zorgt voor welvaartsgroei van 1 miljard euro

By | Nieuws | No Comments

Kinderopvang leidt tot een hoger inkomen voor moeders, betere schoolprestaties van kinderen en meer kans op werk op latere leeftijd. Ook creëert de overheidsbijdrage aan kinderopvang op de korte termijn een verhoging van het bruto binnenlands product met  4,5 miljard euro en op de lange termijn met 5,2 miljard euro. De welvaart in Nederland stijgt met zo’n 1 miljard euro per jaar. Dat zijn de belangrijkste conclusies van SEO Economisch Onderzoek naar de waarde van kinderopvang voor onze maatschappij. Het onafhankelijke onderzoek is een initiatief van Brancheorganisatie Kinderopvang, die het hoog tijd vindt de discussie over kinderopvang te verplaatsen van kostenpost naar verdienvermogen.

Read More